เจ้าอาวาส

พระครูพิศาลสุวรรณคุณ
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/08/2012
ปรับปรุง 10/05/2015
สถิติผู้เข้าชม 106496
Page Views 139769
ประวัติวัดปราสาทบ้านจารย์
ชื่อบัญชี วัดปราสาทบ้านจารย์
เบอร์โทรติดต่อสอบถาม
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระสงฆ์
ชื่อพระสงฆ์จำพรรษา ปึ 56
ชื่อ email และ ชื่อเฟสบุ๊ค
ขอมูลถวายปัจจัยพระสงฆ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต
เจ้าภาพถวายค่าไฟฟ้าทุกเดือน
เจ้าภาพถวายตู้เย็น โรงครัว
เจ้าภาพสร้างธงเอกใหญที่ในสุรินทร์ บ.ตาแอก
สรุปชื่อเจ้าภาพสร้างโรงครัว
เจ้าภาพ สร้างกุฎิหลังใหญ่ ปี 58
ภาพกิจกรรม
กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ วัดปราสาทบ้านจารย์ วันอาทิตย์ที่๒๖ ต.

    

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสมชาย หอมหวล

อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน และนางพรรษชล บานเย็น นายเจฟฟี่ แอชลี่ย์ นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดปราสาทบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ

จังหวัดสุรินทร์ วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒

วันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน

เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดรับบริจาคร่วมบุญ พระกฐินพระราชทาน

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา ๑๒.๐๐ น. ข้าราชการ สาธุชนผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ

เวลา ๑๓.๓๐ น. อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจาก ที่ว่าการอำเภอสังขะ

เวลา ๑๖.๐๐ น. อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถึงวัดปราสาทบ้านจารย์

เวลา ๑๖.๓๐ น. - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- ประธานสงฆ์ให้ศีล

- แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

- ประธานจุดเทียนน้ำมนต์ แล้วยกประเคนประธานสงฆ์

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ประธานและผู้มีเกียรติร่วมประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี

           เวลา ๑๙.๓๐  น.ประกอบพิธีบ่วงทรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย

          เวลา ๒๐.๓๐ น. ปฏิบัติธรรมสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

กลางคืนชมมหรสพสมโภชฟรี ตลอดคืน กันตรึม สมานชัย  ปะทะ ร็อคคงคย  มวย  ภาพยนตร์ สอยดาว         
วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน

               เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดรับบริจาคร่วมบุญ พระกฐินพระราชทาน

เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา ๑๙.๐๐ น. - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- ประธานสงฆ์ให้ศีล

- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

- ประธานจุดเทียนน้ำมนต์ แล้วยกประเคนประธานสงฆ์

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ประธานและผู้มีเกียรติร่วมประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๒๐.๓๐ น. ปฏิบัติธรรมสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

กลางคืนชมมหรสพสมโภช กันตรึมสังวร พรสวรรค์  ปะทะ  เงาะ งอกงาม  มวย ภาพยนตร์  สอยดาว

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา ๐๙.๓๐ น. - ข้าราชการ สาธุชนผู้มีเกียรติ อุบาสก อุบาสิกา พร้อมกัน ณ วัดปราสาทบ้านจารย์

เวลา ๐๙.๕๐ น................................................ ประธาน เดินทางมาถึงวัดปราสาทบ้านจารย์

เวลา ๑๐.๐๐ น. - ไปที่ตั้งโต๊ะหมู่ซึ่งตั้งผ้าพระกฐินไว้ (ผู้ร่วมพิธีลุกยืนขึ้น)

- ยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (โดยวิธีคำนับ)

- เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ อีกครั้งหนึ่ง

- ประธานยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองไว้ตรงอก ยืนตรงแสดงความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(ขณะที่ประธานยกผ้าพระกฐินอุ้มประคอง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) เมื่อเพลงจบ

- อุ้มประคองผ้าพระกฐินเดินเข้าสู่ ตรงไปวางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ชิดอาสนสงฆ์ ตรงหน้าพระสงฆ์รูปที่ ๒

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ แล้วไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระกฐิน ส่งให้เจ้าหน้าที่หรือ ไวยาวัจกร

- ยกผ้าพระกฐินขึ้นประคอง หันหน้าทางพระประธาน ประนมมือว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จบ (พระสงฆ์รับสาธุพร้อมกัน)

- วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกประเคนพระภิกษุรูปที่ ๒ ซึ่งนั่งอยู่ตรงพานแว่นฟ้า (ยกทั้งพาน) แล้วประเคนเทียนพระปาติโมกข์ (ยกทั้งพาน)

- ประธานนั่ง ณ ที่จัดไว้

- พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม

- พระเถระองค์ครองลุกออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งที่เดิม

- ประธานประเคนเครื่องบริวารพระกฐินทั้งหมด แด่พระเถระองค์ครองแล้วไปนั่ง ณ ที่จัดไว้ ต่อจากนั้น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ท่านผู้มีเกียรติร่วมประเคน จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงค์

- พิธีกร ประกาศยอดจำนวนเงินที่บริจาคร่วม เพื่อถวายพระภิกษุสามเณร และบำรุงปฏิสังขรณ์วัด

- พระสงฆ์อนุโมทนา

- ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

-----------------------

การแต่งกาย

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการ ที่เข้าประกอบพิธีแต่งเครื่องแบบปกติขาว

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  แต่งชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ข้าราชการ ที่เข้าประกอบพิธีแต่งเครื่องแบบปกติขาว

- บุคคลทั่วไป แต่งชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ

 

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2555,17:57   อ่าน 1314 ครั้ง
วัดปราสาทบ้านจารย์
หมู่ 1   ตำบลบ้านจารย์  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
copyright @www.webwat.in.th 2011.