วัดปราสาทบ้านจารย์
หมู่ 1   ตำบลบ้านจารย์  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
เจ้าอาวาส

พระครูพิศาลสุวรรณคุณ
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/08/2012
ปรับปรุง 26/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 59168
Page Views 79948
กำหนดการ ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 56
ชื่อเจ้าภาพ ปิดทองฝังลูกนิมิต
ประวัติวัดปราสาทบ้านจารย์
ชื่อบัญชี วัดปราสาทบ้านจารย์
เบอร์โทรติดต่อสอบถาม
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระสงฆ์
ชื่อพระสงฆ์จำพรรษา ปึ 56
ชื่อ email และ ชื่อเฟสบุ๊ค
ขอมูลถวายปัจจัยพระสงฆ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต
เจ้าภาพถวายค่าไฟฟ้าทุกเดือน
เจ้าภาพถวายตู้เย็น โรงครัว
เจ้าภาพต้นไม้สร้างโรงครัว ปี 56
เจ้าภาพสร้างธงเอกใหญที่ในสุรินทร์ บ.ตาแอก
สรุปรายรับแต่ละสายผ้าป่าสามัคคี ปี 55
สรุปชื่อเจ้าภาพสร้างโรงครัว
ภาพกิจกรรม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบงานปิดทองฝังลูกนิมิต วันที่ ๒๖-๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๕๖ ถึงวันที

   

วัดปราสาทบ้านจารย์      ต.บ้านจารย์  อ.สังขะ   จ.สุรินทร์ 32150

                                                                   

 เรื่อง  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ปิดทองฝังลูกนิมต

 กำหนดการ วันที่ 26-31 ธันวาคม 56  ทอดวันที่ 3 มกราคม 57                 

ขอเจริญพร คณะลูกหลานที่อยู่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกๆท่าน

เนื่องด้วยวัดปราสาทบ้านจารย์ ตั้งอยู่เลขที่ 54    หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านจารย์   อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานบุญปิดทอง ฝังลูกนิมิต   ทางวัดขอเจริญพรลูกหลานทุกๆท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สัก 1 กอง เพื่อสมทบทุนงานพิธีผูกพัทธสีมา - ฝังลูกนิมิต  ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 56 ถึงวันที่ 3 มกราคม 57 รวม 9 วัน 9 คืน และ ขอเจริญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายพระสงฆ์  เจ้าภาพลูกนิมิต  เจ้าภาพบวชพระ  เจ้าภาพโรงทาน และเจ้าภาพส่วนอื่นๆ ตามกำลังศรัทธา  สามารถจองเป็นเจ้าภาพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ส่วนที่เหลือทางวัดจะนำไปซ่อมแซมกุฏิหลังเก่า อายุ 53 ปี และส่วนอื่นๆของวัด

อานิสงส์การที่ทุกท่านได้ร่วมบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิตในครั้งนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มี  6 ประการ

1. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัททวะ (อุ-ปัด-ทะ-วะ สิ่งอัปมงคล) ทั้งหลาย
2. ไม่เกิดในตระกูลต่ำ
3. หากเกิดในมนุษย์โลก ก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์
4. หากเกิดในเทวโลก ก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช
5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณผ่องใส และ
6. มีอายุยืนนาน และมักจะใส่สมุด ดินสอ เข็มและด้ายลงไปในหลุมที่ฝังลูกนิมิตด้วย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มีความจำดี มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนความยาวของด้าย

       สุดท้ายนี้วัดปราสาทบ้านจารย์ ขออวยพรให้ ลูกหลานทุกๆท่าน จงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีสุขภาพแข็งแรง  และเป็นผู้เจริญด้วย อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ   ธรรมสารสมบัติ     จงทุกท่านทุกประการเทอญ ฯ

 

ทางวัดมีของระลึกมอบให้ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินครั้งนี้

1. ประธาน           รับของที่ระลึก เหรียญหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา 1 องค์ รุ่น เสาร์ ๕ ราคา ๙๙๐ บาท 1 องค์  และหลวงปู่อ๊อม 1 องค์ 

            2. รองประธาน    รับของที่ระลึก เหรียญหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา 1 องค์ รุ่น เสาร์ ๕ ราคา ๙๙๐ บาท 1 องค์ 

           3. คณะกรรมการ  รับของที่ระลึก เหรียญหลวงปู่อ๊อม  ราคา 199บาท  1 องค์

            4. ซองเล็ก            รับของที่ระลึก ผ้ายันต์หลวงปู่อ๊อม   1 ผืน

      สุดท้ายนี้ขออวยพรให้คณะญาติโยม พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูกหลาน ทุกๆท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  ส่งผลบุญให้ท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วในครั้งนี้  จงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  สุภาพแข็งแรง   ทุกท่านทุกคนเทอญฯ  ขอเจริญพร

                                                             ติดต่อที่วัดและคณะกรรมการ

1.ที่อยู่วัดส่งถึง พระอธิการสุวรรณ์ มหาคุโณ วัดปราสาทบ้านจารย์   54 ม.1  ต.บ้านจารย์   อ.สังขะ  จ.สุรินทร์

2. ส่งทาง thaimail.com      banchan@thaimail.com  รหัส 4444

3. ส่งทาง hotmail.com       b.anchan2009@windowslive.com   รหัส 25885269

4. แฟกซ์โรงพิมพ์ ร้านสุวิมลการพิมพ์  044-571378 (มุมกระดาษเขียนด้วย ผ้าป่าวัดปราสาทบ้านจารย์ )

5. ซองผ้าป่าพิมพ์ครั้งแรก เดือนสิงหาคม และพิมพ์ไปเรื่อยๆ  จนถึงวันที่ 20 เดือนธันวาคม 55

พระครูพิาลสุวรรณคุณ  โทร   084-8276117  T 088-1150724 D

พระอัน  ติสฺสวโร   โทร   089-7965189              นายเปรียด    ทวีเลิศ  ผู้ใหญ่ ม.1 โทร 085-1158434

นายถาวร   อินทรามะ  ผู้ใหญ่ ม. 7  โทร 082-1482829      นายดม   บุญเกื้อ ผู้ใหญ่ ม.10  โทร 087-3799329

 

                                                           อานิสงส์ ทอดผ้าป่า
๑. เป็นการสงเคราะห์พระสงฆ์ให้สะดวกด้วยปัจจัยสี่ หรือสิ่งที่จำเป็นในการครองสมณเพศ มีจีวร หรือผ้านุ่งห่ม เป็นต้น
๒. เป็นการช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อพระสงฆ์ได้รับความสะดวกตามสมควรก็จะได้เป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
๓. ได้ชื่อว่าเป็นการถวายทานแด่ท่านผู้ทรงศีล ซึ่งนับเป็นการบูชาท่านผู้ทรงศีล-บูชาท่านผู้ควรบูชา และเป็นทานที่มีคุณค่าสูง
๔. เป็นการอบรมจิตใจของผู้บริจาคให้มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักทางจิตใจของประชาชนในชาติสืบไป
๕. เป็นการส่งเสริมความมีสามัคคีธรรมของหมู่คณะ
๖. เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคง เป็นปึกแผ่นสืบไป

                                                       ขอเจริญพร

                                      ลงชื่อ .พระครูพิศาลสุวรรณคุณ

                                              เจ้าอาวาสวัดปราสาทบ้านจารย์

             

 
 
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2555,17:57   อ่าน 900 ครั้ง
วัดปราสาทบ้านจารย์
หมู่ 1   ตำบลบ้านจารย์  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
copyright @www.webwat.in.th 2011.